Programmet

Med HIPP-programmet kan man rita digitala bilder och uppleva dem med känsel och hörsel. Programmet baseras på teknik som gör det möjligt att känna på datormodeller med en speciell penna. Pennan kallas "the PHANToM" och ger motstånd med hjälp av motorer. Man kan med pennan följa en relief och även själv rita reliefer med den. Det är också möjligt att sätta talade förklaringar till detaljer i bilderna, eller spela upp ljudeffekter när de vidrörs. Man kan dessutom samarbeta på så sätt att en person kan använda en vanlig datormus för att rita och peka med samtidigt som pennan används för att känna med. Vi har strävat efter att få en bra funktionalitet som liknar ett enklare ritprogram (t ex Paint) samtidigt som det ska vara lätt att använda för dem som inte kan se.

Konceptbild av HIPP med dator, mus, ritpenna och hörlurar

HIPP-programmets funktion. När eleven känner med pennan på husets ena fönster på den taktila bilden, spelas talad information eller en ljudeffekt upp.