Material

Material till HIPP-programmet kan man göra själv, men här finns ett antal exempel att börja med. De flesta exempel består av en bakgrundsbild (png med formatet 511*511 pixlar) och en hipp-fil. En del bakgrundsbilder är baserade på SPSMs basmaterial, och liknar då de taktila bilder på papper som man kan beställa därifrån. Dessa har vi markerat med en asterisk (*).

Ladda ner genom att högerklicka på filen du vill spara och välja "Spara mål som". Placera helst alla filer i en standard-mapp som heter "HIPP" och som ligger direkt på C-disken, dvs C:\HIPP. Alla bakgrundsbilder som laddas ner härifrån behöver ligga på C:\HIPP\Bakgrundsbilder, och alla ljud på C:\HIPP\Ljud. Vi jobbar på att göra detta enklare.

Världsdelar HIPP-fil och Världsdelar bakgrundsbild*
Europas länder HIPP-fil och Europas länder bakgrundsbild*
Sveriges landskap HIPP-fil och Sveries landskap bakgrundsbild*
Periodiska systemet HIPP-fil och Periodiska systemet bakgrundsbild
Multiplikationstabell HIPP-fil och Multiplikationstabell bakgrundsbild

ZIP-filer med flera hipp-bilder och bakgrundsbilder:
Kemi (periodiska systemet, begränsat antal atomer och molekyler)
Multiplikationstabeller (komplett, faktorer, produkter)
Sverigekartor
Exempel på kroppsbilder (hjärna, hjärta, hud)
Exempel på hur man kan använda tabeller

Ljud:
Hundskall
Katt som jamar
Häst som travar på kullersten
Fler ljudfiler (obs! stor zip-fil)