Kontakt

Projektet har avslutats, och har för närvarande inte några resurser för förändringar i HIPP-programmet och hjälp med material. Men vi vill ändå gärna veta vad ni tycker!

Kirsten Rassmus-Gröhn, projektledare
Delphine Szymczak, programmering och utvärdering