Om projektet

HIPP står ursprungligen för "Haptik I Pedagogisk Praktik", men HIPP är också ett nytt sätt att rita!

Projektet har haft flera mål:

  • Att elever med synnedsättningar ska kunna skapa egna bilder med hjälp av dator.
  • Att underlätta för stödlärare att skapa tillgängligt bildmaterial.
  • Att utveckla möjligheter till samarbete i skolan mellan seende elever och elever med synnedsättningar.
  • Att skapa exempelmaterial och handledningar för att arbeta med HIPP-programmet.
  • Att HIPP-programmet ska finns fritt tillgängligt och med öppen källkod.

Vi har utvecklat HIPP-programmet, och metoder att arbeta med detta under tre år: 2009-2012. Teknisk utveckling samt pedagogisk och metodisk utveckling har följts åt och under hela projektet har skolungdomar och lärare på plats i skolorna jobbat med att utvärdera tekniken och använda den i undervisningen.

HIPP-programmet finns nu fritt för nerladdning och användning, och det finns handledningar och material för att stötta så att man lättare kommer igång med användningen i skolan. Källkoden är öppen och den är därmed också fri att ladda ner, och anpassa efter eget behov.

HIPP-programmet är skrivet av David Kadish, Delphine Szymczak, Kirsten Rassmus-Gröhn, Charlotte Magnusson och Magnus Espersson vid Certec, Institutionen för Designvetenskaper, Lunds Universitet. Material och metoder har tagits fram av Karolina Björk (Anpassningsbyrån), Ingegerd Fahlström, Michael Kjellberg (GotIT resurscenter) Karin Jönsson, Ulf Larsson (Horisont AB), Britt-Marie Linné (SRF Skåne) och Kirsten Rassmus-Gröhn (Certec). Projektet har finansierats av Arvsfonden.